scientific-journal-articles

CVPekpaideusis

ISSN: 2241-4665

Αρχική σελίδα περιοδικού C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης

Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα

Κριτικές του άρθρου

 

vipapharm-greek

 

23 Μαϊου 2022

 

linep5

 

«Η Εκπαιδευτική Πολιτική των Ναρκωτικών»

«The Drug Education Policy»

 

Τότης Σωτήριος, Οικονομολόγος ΠΕ80,

 

line

Abstract

This catastrophic phenomenon of illicit drug use that has plagued our society for decades has now spread to great proportions around the world. This toxic addiction creates problems in the body and soul of the addicted person but also in the people around him whether they are the ones who try to help him or not. Statistical surveys are unfortunately increasing year by year. In the fight against the scourge of drugs, its ally is the course Health Education. In the school curriculum it holds the position of interdisciplinary activity, where the teacher can choose the implementation and helps to improve the quality of school life of students. The main goal of Health Education is to improve the healthy mental, physical and social health of students, removing them from the use and dependence of drugs.

 

Περίληψη

Το καταστροφικό αυτό φαινόμενο της χρήσης των παράνομων ναρκωτικών ουσιών που πλήττει την κοινωνία μας δεκαετίες τώρα έχει επεκταθεί σε μεγάλες διαστάσεις σε όλο τον κόσμο. Η τοξική αυτή εξάρτηση δημιουργεί προβλήματα στο σώμα και  στην ψυχή του εξαρτημένου ανθρώπου αλλά και στους ανθρώπους γύρω του είτε είναι εκείνοι που προσπαθούν να τον βοηθήσουν είτε όχι. Οι στατιστικές έρευνες χρόνο με τον χρόνο δυστυχώς είναι αυξανόμενες. Στην καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών ουσιών σύμμαχός της είναι το μάθημα  Αγωγή Υγείας. Στο σχολικό πρόγραμμα κατέχει την θέση της διαθε΅ατικής δραστηριότητας, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τηνυλοποίηση και βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής των μαθητών.Ο βασικότερος στόχος της Αγωγής Υγείας είναι η βελτίωση και υγιής ψυχικής, σω΅ατικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών, απομακρύνοντας τους από την χρήση και εξάρτηση των ναρκωτικών ουσιών.

 

 

Εισαγωγή

Την τελευταία δεκαετία το διαχρονικό πρόβλημα των ναρκωτικών παράνομων ουσιών εξασφαλίζει όλο και μεγαλύτερα εδάφη  επικίνδυνες στον ελλαδικό χώρο, το οποίο καθίσταται αρκετά επικίνδυνο,  με τα επίπεδα των νέων χρηστών να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο και ηεξαρτητική τους συμπεριφορά να έχει διπλασιαστεί. Η χειρότερημορφή εξάρτησης για ένα άτομο ή ακόμα και μαθητή από τις ναρκωτικές ουσίες είναι, όταν δημιουργεί μία δουλική και καταστροφική για τον εαυτό του σχέση από μία ή περισσότερες ναρκωτικές ουσίες. Σύμφωνα με τον Γεωργάκα, «σε μία κοινωνία ανθρώπων, η οποία χαρακτηρίζεται από τάσεις μηδενισμού, έλλειψη οραμάτων, ανυπαρξία ιδανικών, αναξιοπιστία των πολιτικών κινημάτων, παντοδυναμία του χρήματος, διαφήμιση της πολυφαρμακίας, δυσαναλογία μεταξύ της προσπάθειας των νέων ανθρώπων για επαγγελματική αποκατάσταση και της τελικής ανταμοιβής της, δημιουργούνται όλες οι συνθήκες που ενισχύουν την επικινδυνότητα του φαινομένου» (Γεωργάκας, 2007). Η εξάρτηση και η χρήση από τις ναρκωτικές ουσίες μαρτυρά ένα ορατό μήνυμα προβλήματος κοινωνικής, οικογενειακής, σχολικής και ατομικής φύσεως. Ένα δύσκολοκαλά κρυμμένο πρόβλημα που δεν επηρεάζει μόνο τον εξαρτημένο άνθρωπο, αλλά και όσους είναι γύρω του, δηλαδή μοιράζονται και συμμετέχουν στην ζωή του (Γεωργάκας, 2007).

1.     Ορισμοί

1.1. Ναρκωτικά

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα, με τον όρο ναρκωτικές ουσίες εννοούμε «τις ουσίες που έχουν διαφορετική χημική δομή, καθώς και διαφορετικό τρόπο δράσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, οι οποίες όμως έχουν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα την μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης, ψυχικής ή και σωματικής και ποικίλου βαθμού, καθώς και την ανακούφιση των χρόνιων πασχόντων από τα συμπτώματα συγκεκριμένης νόσου, για την οποία κρίνονται ιατρικά επιβεβλημένες» (Ν.4139/2013, άρθρο 1).

Επιπλέον, σχετικά με το ΚΕΘΕΑ, «οποιαδήποτε ουσία σε υγρή μορφή, σε σκόνη, σε ταμπλέτα, σε φυτική σύσταση, σε σπρέι, που επιδρά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, και αλλάζει την αντίληψη, το συναίσθημα, τη διάθεση, τη συμπεριφορά, τον τρόπο λειτουργίας του σώματος του ατόμου που χρησιμοποιεί, κατηγοριοποιείται με τον όρο ναρκωτικό. Τα ναρκωτικά, ανάλογα με το είδος τους, επηρεάζουν τόσο το σώμα όσο και το ψυχισμό του ανθρώπου και μπορούν να προκαλέσουν σωματική ή και ψυχική εξάρτηση» (ΚΕΘΕΑ, 2018).

 

 

1.2. Εξάρτηση

Σε γενικές γραμμές ο όρος εξάρτηση αξιοποιείται για να αναλύσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξαρτημένος άνθρωπος - μαθητής είτε αυτό αναφέρεται σαςεξάρτηση από  κάποιον άλλο άνθρωπο για παροχή υποστήριξης του είτε από κάποιο αντικείμενο είτε από ναρκωτικές παράνομες ουσίες, αλκοόλ κ.α., για να μπορεί να έχει την δύναμη να επιβιώσει απέναντι στο εαυτό του και στην κοινωνία.  Πιο συγκεκριμένα, ο όρος εξάρτηση χρησιμοποιείται για τους ανθρώπους που πραγματοποιούν χρήση ναρκωτικών ουσιών, φανερώνοντας με αυτή τους την ενέργεια την εξάρτησή τους και την υποδούλωση σε αυτή, ώστε να μπορούν να το πραγματοποιούν συνέχεια και με επαναλαμβανόμενο ρυθμό τις δόσεων των παράνομων ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να αισθάνονται την ευφορία ή έστω να μην αισθάνονται την άσχημη κατάσταση που πιθανόν βίωναν εκείνη την χρονική στιγμή πριν την χρήση (ΠΟΥ).

2.     Η Εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζει η Ελλάδα

Στην σύγχρονη κοινωνία μας υπάρχει μια αυξητική τάση του φαινομένου της χρήσης πολλών νόμιμων και παράνομων ουσιών ολοένα και σε παιδικές ηλικίες και στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Σύμφωνα με ευρήματα της ετήσιας Έκθεσης για την χρήση Ναρκωτικών ουσιών και Οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα του ΕΚΤΕΠΝ του φορέα Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά για το έτος 2020, φάνηκε ότι  τα στοιχεία για τη χρήση παράνομων ουσιών στο μαθητικό δυναμικό δείχνουν αύξηση. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την «Πανελλήνια Έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών», που διεξήχθη στην Ελλάδα από τον οργανισμό ΕΠΙΨΥ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ESPAD. Η επιλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά, δηλαδή περίπου σε 10.000 μαθητών ηλικίας 13-18 ετών, με ανώνυμο ερωτηματολόγιο και η χορήγησε διεξήχθη σε ώρα που παραχώρησε το σχολείο μέσα στο σχολικό ωράριο, το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό. Οι αιτίες που οι μαθητές κάνουν χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών μπορεί να οφείλονται σε ατομικούς παράγοντες, δηλαδή ψυχολογικούς, οικογενειακούς, σχολικούς και περιβαλλοντικούς, η διάδραση των οποίων προκαλείτην κατάχρηση και την εξάρτηση (ΕΚΤΕΠΝ, 2021).

Σύγχρονες θεωρίες της επιστήμης της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας εκτιμούν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς του ατόμου, των στάσεων, τωναξιών και των πεποιθήσεων με το βαθμό της υγείας του. Έτσι γίνεται κατανοητό ότι η πρόληψη για την απόκλιση εμπλοκής των μαθητών σε βλαβερές και επικίνδυνες συμπεριφορές είναι σημαντικό να περικλείει πολλούς παράγοντες σε όλα τα στάδια της υγείας, δηλαδή και το σωματικό και το ψυχικό καιτο κοινωνικό. Είναι φανερό ότι η πρωτογενής πρόληψη που πραγματοποιείται σε πληθυσμό που είναι υγιής, σχετικά με την ψυχοκοινωνική προσέγγιση στηρίζεταιστη θεωρητική άποψη, ότι ο μαθητής κάνει κατάχρηση παράνομων ουσιών διότι δεν κατέχει τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, για να καλύψει τις εσωτερικές του ανάγκες, με κοινωνικά λειτουργικό τρόπο. Προτρέποντας τους μαθητές να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές στην ανάπτυξη της υγείας, στην εκμάθηση δεξιοτήτων για την περιφρόνηση στις κοινωνικές επιρροές, όπως για παράδειγμα πίεση από την παρέα συνομηλίκων για τη χρήση παράνομων ναρκωτικών ουσιών κ.α. και επίσης στην υποστηρίξει των δεξιοτήτων επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, λήψης αποφάσεων κ.α. (Μάτσα, 1997).

Με αυτούς τους μηχανισμούς κοινοποιείται στους εφήβους πως να μπορούν να δημιουργήσουν προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση τους παράγοντες προστασίας και αποδυναμώνοντας τους παράγοντες κινδύνου. Αν και είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πάρα πολλά για τους παράγοντες που μπορούν να προστατευτούν και να κινδυνεύσουν οι μαθητές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιος έφηβος θα εξελίξεισυμπτώματα χρήσης ή κάποιας άλλης επικίνδυνης συμπεριφοράς ή ποιος θα αυξήσει αργότερα μια πιο μόνιμη και βαρύτερη διαταραχή. Έτσι, το μάθημα της Αγωγής Υγείας που υπάρχει στα σχολεία σε πανελλαδική εμβέλεια αξιοποιείται ως η σημαντικότερη παρέμβαση καθολικής πρόληψης, για την επιβράδυνση έναρξης της χρήσης παράνομων ναρκωτικών ουσιών, σε όλους τους μαθητές, χωρίς να διαχωρίζει αν ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου ή όχι. Η ολιστική πρόληψη είναι συμπληρωματική της επικεντρωμένης πρόληψης, η οποία πραγματοποιείται σε ομάδες μαθητών υψηλού κινδύνου, και της κατάλληλης πρόληψης, η οποία σε ομάδες εφήβων με πρόωρα σημάδια χρήσης ναρκωτικών ουσιών, διαταραχής της διαγωγής και άλλες προβληματικές και επικίνδυνες συμπεριφορές (Μάτσα, 1997).

Το σχολικό πλαίσιο είναι ο ιδανικότερος χώρος για την πραγματοποίηση του μαθήματος της Αγωγής Υγείας, καθώς καθορίζεται ο χώρος κοινωνικοποίησης των μαθητών και επιπλέον συναθροίζει εκτός από τους μαθητές και τους Σημαντικούς ’λλους, οι οποίοι είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικούς, που διαμορφώνουν μαζί την προσωπικότητα των παιδιών και των εφήβων μέσα από τη σχέση τους μαζί τους. Το σχολείο είναι αυτό που μπορεί να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιρροής και καθοδηγήσεις των μαθητών ιδιαίτερα όταν υπάρχει καλή συνεργασία μαζί με την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Τα προγράμματα πρόληψης της χρήσης και εξάρτησης από ναρκωτικές και παράνομες ουσίες στα πλαίσια του μαθήματος Αγωγής Υγείας έχουν σαν σκοπόνα εμποδίσουν ή να επιβραδύνουν την έναρξη της χρήσης αυτών των ουσιών και τη μετάβαση από την απλή δοκιμή στη καθημερινή χρήση. Η μεθοδολογία της Αγωγής Υγείας υλοποιείται με βάση τη βιωματική μάθηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους ενεργητικής μάθησης και τη δυναμική της ομάδας - τάξης. Οι μαθητές του τμήματος ενισχύονται και ενθαρρύνονται να πράξουν και να εργαστούν ως ομάδα και να εμπλέκουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης μελετώντας και δουλεύοντας τα θέματα σε μικρές ομάδες, με ασκήσεις ελεύθερης γραφής, καλλιτεχνικής δημιουργίας, παιχνίδια με παίξιμο ρόλων, συνεργατικά – ομαδικά παιχνίδια κ.α. Ο εκπαιδευτικός που υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο διευκόλυνσης και συντονισμού για τους μαθητές, πέρα από τον άμεσο ρόλο του που κατέχει να μοιράζει γνώσεις. Η διδακτική πράξη αξιοποιεί το δυναμικό κάθε μαθητή με ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι η αμφίδρομη αυτή διαδικασία αποκτά ουσιαστικό νόημα (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ, 1997).

Η Αγωγή Υγείας βοηθά στη δημιουργία και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να εντάσσονται σε μια συνολικότερη πολιτική του Σχολείου και να συνοδεύονται και από άλλες ενέργειες ώστε να προάγονται θέματα υγείας και να δημιουργείται κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης. Παράλληλα χρειάζεται να υπάρχουν προγράμματα Αγωγής Υγείας για τους γονείς ώστε αυτοί να λειτουργούν συμπληρωματικά και να μην λαμβάνουν τα παιδιά μηνύματα με αντίθετα νοήματα. Είναι σημαντικό και ταυτόχρονα απαραίτητο το Σχολείο να στηρίζεται από δομές Ψυχικής Υγείας ώστε να υπάρχει υποστήριξη των μαθητών και των γονέων όταν κρίνεται απαραίτητο. Μέσα από τα προγράμματα της Αγωγής Υγείας οι μαθητές μπορούν να ενθαρρυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια αν χρειαστεί. Στη χώρα μας η υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας άρχισε να γίνεται με την ίδρυση των Κέντρων Πρόληψης  της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ΟΚΑΝΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Επρόκειτο για συνεργασία φορέων – Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ΟΚΑΝΑ.  Αρχικά ξεκίνησε στην Β/ θμια Εκπαίδευση και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Α/θμια Εκπαίδευση το 2001- 2002 όταν δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Αγωγής Υγείας. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας π.χ. διατροφή, διαφυλικές σχέσεις ,αντιμετώπιση άγχους ,σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κλπ. Διαρκούν 2 έως 6 μήνες και την υλοποίηση αναλαμβάνουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν περάσει από ειδική εκπαίδευση και πραγματοποιείται σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος στην Β/θμια και στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή στις ώρες του ολοήμερου σχολείου στην Α/θμια Εκπαίδευση.Οι συναντήσεις είναι οργανωμένες και δομημένες, πραγματοποιούνται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και βασίζονται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά. Τα Κέντρα Πρόληψης οργανώνουν ετησίως εκπαιδευτικές και εποπτικές συναντήσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν αναλάβει την υλοποίηση προγραμμάτων. Γι αυτόν τον λόγο έχει θεσμοθετηθεί συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ (ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ, 1997).

Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β/434/732011 αρ. απόφασης 24146/Γ7 σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Μνημόνιο συνεργασίας Υπουργείου Παιδείας και ΟΚΑΝΑ με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας 8-3-2016. Το ΙΕΠ εγκρίνει εκπαιδευτικό υλικό κάθε επιμέρους Κέντρου Πρόληψης αρ. 51/25-10-2018. Κάθε Κέντρο Πρόληψης έχει σχεδιάσει δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως το Κέντρο Πρόληψης Αχαίας σχεδίασε το πρόγραμμα " Εγώ κι Εσύ Διαφωνούμε μαζί" το οποίο εγκρίθηκε από το ΙΕΠ (Καλλίπολις, χ.χ.).  

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας , Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ,διοργανώνει από το 1995 "Μαθητικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας " ενάντια στις ουσίες εξάρτησης. Ανά διετία συμμετέχουν 450 μαθητές και 30 εκπαιδευτικοί από όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου σε 16ημερα ΜΣΑΥ και 70 Βοηθοί Διευθυντές και Μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και Παραβατικότητας σε 2ημερα βιωματικά σεμινάρια. Τα σεμινάρια υλοποιούνται σε ξενοδοχείο στο χωριό Περιβόλια Λάρνακας. Συμμετέχουν μαθητές Β Γυμνασίου ανά 30 σε κάθε σεμινάριο. Προέρχονται από 5 σχολεία. Τα 4 παιδιά που επιλέγονται διακρίνονται για τις ηγετικές τους ικανότητες, την κοινωνικότητα τους ,το ήθος τους και έχουν την από ευάλωτες ομάδες όπως αυτές ορίζονται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. Η επιλογή γινόταν με την συμβολή του Συμβούλου Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου(Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, χ.χ.).

Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εμπέδωση από τους μαθητές της εθνικής προληπτικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών που καπνίζουν η πρόκειται να κάνουν χρήση καπνού η άλλων ουσιών.

Το ΜΣΑΥ έχει τρεις στόχους:

α) Δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

β) Στήριξη των ευάλωτων ομάδων ως προς τη χρήση ουσιών

γ)Πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στο σχολείο με εφαρμογή της νομοθεσίαςΥπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, χ.χ.).

 

Παιδαγωγική πρόταση

Το Υπουργείο Παιδείας εξαιτίας της εισβολής των ναρκωτικών ουσιών που εισβάλλουν στη ζωή των μαθητών από τα 8 χρόνια και μετά, δηλαδή στην Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού θα μπορούσε να θεσπίσει μια ώρα την εβδομάδα ενημέρωσης για τις ουσίες και την χρήση τους σε μαθητές Β΄ Δημοτικού. Ο συντονισμός θα γίνεται από επαγγελματία που ασχολείται με την καταπολέμηση των ναρκωτικών ουσιών και τη θεραπεία όπως οι κοινωνιολόγοι ειδικοί στη θεραπεία των ναρκωτικών και κάθε μορφής εθισμού, σε συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων όπου θα πραγματοποιούνται project και μέσω του διαδικτύου θα ενημερώνονται για τα ναρκωτικά ,θα φέρνουν πληροφορίες στην ομάδα, θα συζητούν, θα υλοποιούν εργασίες οι οποίες θα παρουσιάζονται στην τάξη όπου θα ακολουθεί συζήτηση. Θα μπορούν να βλέπουν  σε βίντεο όλα τα στάδια από τα οποία περνάει ο χρήστης μέχρι να γίνει δούλος των ουσιών και θα παρακολουθούν ποια είναι η πραγματική κατάσταση των ναρκομανών. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα έχουν πλήρη εικόνα για το πώς θα καταλήξουν αν τελικά ακολουθήσουν το δρόμο των ναρκωτικών. Επίσης θα επιτρέπεται από το Υπουργείο Παιδείας να επισκέπτονται το σχολείο χρήστες που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο απεξάρτησης ή την έχουν ολοκληρώσει και είναι ΚΑΘΑΡΟΙ και οι οποίοι θα μιλούν με τους μαθητές για τον καθημερινό Γολγοθά τους για τις επιπτώσεις της χρήσης ουσιών στο σώμα και στην ψυχή όπως και για τους λόγους που οδηγήθηκαν στα ναρκωτικά  με στόχο την αποτροπή των μαθητών από τις ουσίες.

Στόχος της πρότασης είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η χρήση ουσιών και ναρκωτικών δεν είναι μία ασθένεια η οποία με το κατάλληλο φάρμακο θα θεραπευθεί αλλά πρόκειται για μία μάστιγα που οδηγεί στην καταστροφή.

 

Συμπεράσματα

Η τοξικοεξάρτηση προκαλεί αλλαγές σε όλο τον οργανισμό και δρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα του εγκεφάλου. Οι ουσίες και τα ναρκωτικά προκαλούν στο χρήστη ανοχή, εξάρτηση και παθολογική αναζήτηση.Η παρουσία των ναρκωτικών είναι διαχρονική και υπάρχει σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.

Σήμερα το πρόβλημα είναι καταστροφικό, προκαλεί θλίψη και ανησυχία και απαιτεί επίλυση ώστε να σταματήσει η άσχημη πορεία για την κοινωνία ,η οποία έχει να αντιμετωπίσει την αύξηση των χρηστών και των θανάτων.Το πολυεπίπεδο πρόβλημα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη πολυσύνθετη προσέγγιση ώστε να επιλυθεί. Είναι επιβεβλημένη η αφύπνιση, η επιστράτευση και η κινητοποίηση όλων των μελών και δομών της κοινωνίας.

 

 

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Γεωργάκας, Π. (2007). Εξάρτηση, μία ατομική επιλογή. Απεξάρτηση, μία συλλογική διαδικασία. Αθήνα: Επίκεντρο.

ΕΚΤΕΠΝ, 2021. Δημοσιεύθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2021. Διαθέσιμο στο δικτυακό ιστότοπο: https://www.ektepn.gr/news/dimosieythike-i-nea-eyropaiki-ekthesi-gia-ta-narkotika-2021.

ΕΠΙΨΥ-ΟΚΑΝΑ Κέντρο Εκπαίδευσης για την πρόληψη της Χρήσης Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας, (1997), «Παιχνίδια Παιδιών», Αθήνα.

 

Καλλίπολις, (χ.χ.). Γιατί είναι σημαντική η πρόληψη στο σχολείο; Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: https://kpachaia.gr/giatieinaisimantikiiprolipsistoscholeio/?fbclid=IwAR0w8uSMkEgX8IBhb1sTXCBtVq75ImJrg9ManN_es_KN6ou1btP8dN23M0.

 

ΚΕΘΕΑ. (2015).Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση; Διαθέσιμο στο δικτυακό ιστότοπο: http://www.kethea.gr/FAQ/tabid/72/language/elGR/Default.aspx?QuestionID=5&AFMID=524

 

Μάτσα, Κ. (1997), «Έλλειμμα κοινωνικοποίησης ή ο τεχνητός πολλαπλασιασμός της ατομικότητας». Τετράδια ψυχιατρικής, τεύχος Νο 57.

Νόμος 4139/2013, ΦΕΚ7Α/20.3.2013.

 

Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. (χ.χ.). Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://www.moec.gov.cy/seayp/drasi_mathitika_seminaria_agogis_ygeias.html?fbclid=IwAR0Ht9_swUxgqPDLtlmkF_QZFTE5cZoCIxSMaVPVYWpEeyfPP5IkOhg55Cg.

 

 

line

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τότης Σωτηριος

Καθηγητής

 

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 01/05/1961, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Σερρών, Διευθυντής του 2ου ΕΠΑ.Λ Καβάλας.

Κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων :

1. (ΜΒΑ Στρατηγική Διοίκηση και Σχεδιασμός) της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του  Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

2.   (M.Sc «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες») Σχολή Θετικών Επιστήμων- Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ)

 

line

 

linep5

 

© Copyright-VIPAPHARM. All rights reserved

 

vipapharm

 

linep5